Сторінка завідувача

Харитонович Олена Іванівна

Завідувач ДНЗ, спеціаліст вищої категорії,

Відмінник освіти України.

М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ЧКАЛОВА, 80
ТЕЛ: +380 (512) 46-41-60,
+380 (512) 46-54-21

katusha148@ukr.net

Прийомний день: ЧЕТВЕР

Часи прийому: 13:30 – 17:30

 

Звіт керівника дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 148 „Катруся” перед батьками, колективом та громадськістю за 2018 – 2019 навчальний рік

Упродовж 2018/2019 навчального року  дошкільний навчальний заклад №148 на виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, інших нормативно-правових документів, Комплексно-цільової  програми розвитку дошкільного навчального закладу на період 2018-2023, вжито заходи для забезпечення функціонування дошкільного закладу , його подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу дітей дошкільного віку  до якісної освіти.

Дошкільна освіта має потужний потенціал, постійно розвивається, реагує на соціальні запити населення. Протягом 2018-2019 навчального року дошкільний заклад відвідувало 407 вихованців, з них охоплено освітою: 21 % – дітей раннього віку, 27% дітей молодшого дошкільного віку, 20%  – дітей середнього дошкільного віку та 29% дітей старшого дошкільного віку.

Актуальною залишається проблема перевантаженісті групп: на сьогоднішній день вона складає 45% для груп раннього віку та 24% для дошкільних груп.

Погіршується ситуація із вільними місцями у дошкільному закладі, у черзі на влаштування до закладу на 2019 рік залишається  251 дітина.

Невтішна ситуація  з станом будівлі дошкільного закладу – дошкільний заклад побудовано у 1985 році та окремі приміщення потребують капітального ремонту, проте у 2018-2019 році зроблено такі кроки:

за бюджетні кошти:

–  зроблено капітальний ремонт пожежної сигналізації;

– придбано миючі та пральні засоби на 17 910 грн замість 31 630 (потреби);

– придбано офісного паперу  на 3 267 грн замість 9 300 (потреби):

– придбано дезінфікуючий засіб «Ді- Хлор» на 860 грн:

– медикаменти 1652 грн

– перезаряджено 15 вогнегасників;

– придбано 10 вогнегасників;

– придбано 10 протигазів;

– за благодійні кошти:

– покладена 207 м2 тротуарної плитки;

– виконано капітальний ремонт тамбуру блока А: зміцнені стіни, замінена покрівля даху, вирівняно та облицьовано підлога та стіни;

– виконано капітальний ремонт тамбуру блока Б: зміцнені стіни, замінена покрівля даху, вирівняно та облицьовано підлога та стіни;

– демонтовано та встановлено  4 водонагрівача: ранній вік №3, середня група                 №2, ранній вік №4, приміщення пральні.

-спроектована та облаштована експериментальна ділянка;

– закуплені квітучі рослини для облаштування Європейського газону;

– придбано фарба для підготовки до літньої оздоровчої кампанії  спортивного обладнання;

– зроблено капітальний ремонт ігрових споруд ігрових майданчиків груп: молодша №2,   середня №1,старша № 2,

– для проведення літньої оздоровчої кампанії придбано пісок для ігрових майданчиків всіх вікових груп;

– зроблено капітальний ремонт ігрового майданчика групи раннього віку №3: влаштування ігрової зони, придбання та встановлення пісочного дворику;

– придбане професійне приладдя харчоблоку: ножи, дошки обробні, мішалки, підноси, відра, друшляки.

– відремонтовано котел пищеварочний;

– виконуються дрібні ремонти устаткування та приміщень;

Щомісячне звітування щодо використання благодійного фонду можна переглянути на сайті дошкільного навчального закладу за посиланням: https://news.katrusya.mk.ua/ та на інформаційному стенді.

Дошкільна освіта  постійно знаходиться в пошуку нових досягнень та пріоритетних перетворень. Дещо змінився підхід до організації освітнього процесу. Педагогічний  колектив використовує нові методики, нетрадиційні підходи в організації освітнього процесу; в основу змісту покладено особистісно-орієнтовану модель співробітництва. Програмове забезпечення навчально-виховного процесу в ДНЗ №148 в 2018-2019 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну. Зміст дошкільної освіти визначався освітньою програмою для  дітей від 2 до 7 років «Дитина». Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, протягом 2018-2019 н. р., колектив дошкільного навчального закладу працював над вирішенням проблемної теми:

Формування соціальної, комунікативної, екологічної компетенцій як складових фундаменту успішності дошкільника.

Задля якісного вирішення проблеми визначено такі основні завдання:

 1. Формувати соціально-моральну та здоров’язбережувальну компетенцію дошкільників засобами фізичної культури та валеології.
 2. Сприяти формуванню лексико-граматичної компетенції дошкільників у процесі ознайомлення з соціумом.
 3. Формувати основи екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного

Реалізовуючи зміст статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту» з метою ефективного вирішення завдання  формування здоров’язбережувальної  та соціально- моральної компетенцій дошкільників педагоги активно працювали над оновленням здоров’язбережувального середовища, вели широку просвітницьку роботу серед батьків.

Підвищенню рівня роботи з дітьми дошкільного віку з психофізичного розвитку сприяло включення у здоров’язберігаючий процес різноманітних методик, технологій, кращих зразків народної педагогіки та сучасних підходів до організації фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. Поліпшенню роботи з фізичного виховання сприяла організація методичних заходів: проблемного семінару «Формуємо основи  здоров’я», круглого столу: «Форми та методи валеологічного виховання дошкільників», педагогічного тренінгу «Розвиваємо лідерський потенціал дошкільників». У процесі роботи  над створенням сучасної  моделі фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах ДНЗ педагоги проявили творчу активність і обрали для своїх вихованців оптимальні методи та прийоми здоров’язбережувальної педагогіки.

Під час конференцій, шляхом співпраці педагогічних та медичних працівників були обрані ті форми роботи, які необхідні для зміцнення здоров’я сучасних дошкільників.

З метою підвищення рівня обізнаності батьків у питаннях зміцнення та збереження здоров’я вихованців були показані відкриті заняття з валеології, ОБЖД, фізкультури.  Це питання було обговорено на батьківських зборах. Через батьківські куточки здійснювалось інформаційне забезпечення батьківської громадськості з питань валеологічної освіти. Обрані форми роботи дали позитивний результат, про що свідчить нормативна оцінка здоров’язбережувальної компетенції вихованців. Узагальнюючі результати обстеження  рівня вікової компетентності дітей щодо обізнаності у питаннях збереження та зміцнення власного здоров’я показали, що серед вихованців дошкільного закладу виявлено: високого рівня – 29,1%, достатнього рівня – 40,4%, середнього рівня – 18,3%, низького – 12,2%.

Проблема. Потребує вдосконалення робота з соціально –морального виховання. За ствердженням пр. психолога   лише 10-12% старших дошкільників здатні виявити чуйність до слабших за себе, без зовнішніх спонукань прийти на допомогу, добровільно взяти на себе частину чиїхось труднощів. Для вирішення цього питання дорослий повинен стати соціальним провідником дитини.

З метою забезпечення якісного моделювання змісту, форм та методів роботи з лексико-граматичної компетенції дітей у дошкільному закладі були опрацьовані наступні заходи: семінар-практикум «Формуємо лексико-граматичну компетенцію дітей», педагогічний тренінг «Свобода самовизначення як умова формування успішної особистості», круглий стіл: «Прийоми розвитку зв’язного мовлення», педагогічна студія «Технології збагачення словника дошкільників». Використання в роботі інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів дозволило сформувати у дітей дошкільного віку активно-пізнавальне ставлення до навколишнього світу, навички самостійної пізнавальної діяльності. З метою обміну досвідом та покращення результативності навчально-виховного процесу з мовленнєвого розвитку дошкільника педагогами ДНЗ були проведені взаємопокази. Під час перегляду показових заходів  відмічались коректність мови педагогів, заохочення дошкільнят до взаємоспілкування, акцентувалась увага на нормах культури спілкування в різних видах мовленнєвої діяльності. Протягом року впроваджувалась «Педагогіка партнерства», завдяки спільної роботи педагогів, батьків, вихованців були якісно опрацьовані та продемонстровані навчально-розвивальні проекти «Іменувати місто Миколаїв», «Миколаївський зоопарк», «За лаштунками театру», «Миколаїв під час ІІ світової війни». З метою активного залучення батьків до ініціатив дошкільного закладу були організовані та проведені проекти вихідних днів «День без гаджетів», «Подорожуємо рідним містом», «Чим допомогти», «Маленькі кондитери».

Також педагогами ДНЗ були проведені відкриті покази для батьків, надані практичні поради щодо розвитку мовлення. Практичним психологом ДНЗ Щепіною Л.В. надавались практичні поради на факультативних заняттях з педагогами та дистанційних консультаціях для батьків. Психолог висвітлила питання налагоджування стосунків між батьками й дітьми, між педагогами й дітьми, між вихованцями та однолітками, згідно віковій періодизації. Під час батьківських зборів в середніх та старших групах Щепіна Л.В. провела відкриті покази психологічно-розвивальних ігор мовленнєвої спрямованості, надала консультації.

Спостереження за процесом, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи дали змогу стверджувати, що педагоги дошкільного закладу обізнано ставляться до питання мовленнєвого виховання дошкільників. Підсумовуючи результати роботи над даною проблемою та спираючись на результати вивчення знань, умінь та навичок дітей, можна зробити висновок, що вищезазначені заходи позитивно вплинули на результативність навчально-виховної роботи, про це свідчить динаміка розвитку розумових та мовленнєвих процесів, яка була встановлена внаслідок психолого-педагогічної діагностики дітей.

Вікова група Ранній вік молодші Середні Старші
№1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №1 №2 №3 №4
бали 2.3. 2.2. 2.5. 2.1. 2.4. 2.3. 2.5. 2.1. 2.1. 2.4. 2.2. 2.4. 2.4. 2.5 2.5. 2.4.

 

 

Проблема. В результаті проведеної роботи було з’ясовано, що вихованці ДНЗ володіють українською мовою ситуативно, використовують правила мовленнєвого етикету за пропозицією дорослих,  володіння  українською мовою на розмовному рівні можливе за наявності мовленнєвого середовища, яке можуть створити учасники навчально- виховного процесу: педагоги, батьки вихованців.

Працюючи над формуванням основ екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного краю  методичною службою були якісно опрацьовані наступні заходи: семінар «Виховуємо природою», проблемна лекція «Екологічне виховання у дошкільному закладі», круглий стіл «Знайомимо дітей  з природою рідного краю», методичний тренінг: «Розвиваємо спостережливість», педагогічна студія: Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Зміст заходів утворювали теоретичні та практичні завдання, використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. Під час відкритих переглядів «Рослини нашого садка» педагоги продемонстрували дійові методи екологічного виховання. Результатами роботи творчої групи «Інтелектуальні карти, лейпбук – як засоби розвитку дитини» стало виготовлення лейбуків – «Червона книга України», «Що росте на городі», «Маленькі екологі». Показником  ефективності педагогічної роботи є рівень  природничо-екологічної компетентності дошкільнят Результати вивчення  дали такі показники..

 

Визначає зміни у природному довкіллі Класифікує природні об’єкти Називає рослини, що ростуть на території дошкільного закладу Знає городні рослини, має навички догляду Називає тварини та рослини занесені у Червону книгу Називає та розпізнає птахів за зовнішніми ознаками Називає лікарські рослини та їх лікувальні властивості Усвідомлює, що довкілля треба зберігати,
2.5 2.6 2.5 2.6 2.4 2.5 2.5 2.3

 

 

Проблема. Потребує оновлення система  екологічного виховання, а саме впровадження системи Педагогіка сталого розвитку.

 

Підсумовуючи результати роботи над річними завданнями та спираючись на результати вивчення знань, умінь та навичок дітей, можна зробити висновок, що вищезазначені заходи позитивно вплинули на результативність навчально-виховної роботи. Про це свідчить динаміка розвитку розумових та мовленнєвих процесів, яка була встановлена внаслідок психолого-педагогічної діагностики дітей.

Ефективність розв’язання завдань навчання та виховання дошкільників залежить від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками. Так просвітницька робота з сім’ями вихованців проводилася у різних формах, це – батьківські збори, семінари, бесіди, «Дні відкритих дверей», перегляди розваг, участь батьків у конкурсах, тощо. Практичним психологом надавались поради батькам вихованців під час консультування та факультативних занять.

Зусилля всього колективу були спрямовані на покращення результатів освітнього процесу, на підвищення рівня сформованості життєвої компетенції дошкільників. Аналіз показників рівня розвитку вихованців дошкільного закладу, показав загальну тенденція до прогресу у формуванні соціальної, комунікативної, екологічної компетенцій як складових фундаменту успішності дошкільника.

 

Термін обстеження Загальна кількість Всього обстежено Рівні розвитку
н н/с с в/с в
вересень 407 341 80 91 137 24 9
січень 407 352 25 60 182 60 25
травень 407 364 9 195 100 60

Результати обстеження загального рівню розвитку вихованців дошкільного закладу свідчать про те, що колектив дошкільного закладу оптимально виконує завдання висунуті державною програмою та нормативними документами. Моніторингові дослідження свідчать, що 86% дітей мають сформовану мотиваційну готовність до навчання в школі.

Коефіцієнт рівня підготовки дітей до навчання в школі за останні роки підвищився на 5%. Це пов’язано з удосконаленням системи методичної роботи, з підвищенням рівня знань педагогів щодо компонентів готовності дітей до шкільного життя,  вмінь використовувати ефективні методи формування пізнавальної активності дошкільнят.

Проблема: майже всі вихованці дошкільного закладу готові до шкільного навчання, проте батьки –не готові стати батьками першокласників. Вони залишають своїх дітей ще на рік у дошкільному закладі перериваючи  наступність між двома ланками освіти, гальмують розвиток вольових якостей ос обистості.

Методична робота у ДНЗ  містить цілісну систему заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, відтак – на досягнення позитивних результатів освітнього процесу.

Методична служба спрямовує свої зусилля на створення умов для безперервного підвищення теоретичного рівня і фахової кваліфікації педагогічних працівників та підвищення їхньої психолого-педагогічної компетенції.

Кількісний та якісний аналіз методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний характер, сприяли підвищенню професійної компетенції педагогів.

 

Кількість методичних заходів Якісно опрацьовано

 

Потребує подальшого вивчення Змінено форма проведення Проведено поза плану
42 33 4 1 4

 

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ОІППО, та шляхом  інформальної освіти (самоосвіта).

На базі дошкільного закладу для музичних керівників міста було проведено методичне об’єднання під час якого педагоги дошкільного закладу розкрили особливості організації тематичного музичного заняття.  Педагоги дошкільного навчального закладу поділилися досвідом роботи з майбутніми педагогами студентами університету ім. Пилипа Орлика з використання інноваційних технологій у роботі з дошкільниками.

За минулий навчальний рік на курсах при Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 5 педагогів. У 2018-2019 навчальному році було атестовано 6 педагогів, з них двом педагогам підвищена та іншим підтверджена кваліфікаційна категорія. За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають кваліфікаційні категорії та звання: спеціаліст – 15, спеціаліст вищої категорії – 13, спеціаліст І категорії – 1, спеціаліст ІІ категорії – 4, відповідають посаді, яку займають – 4, педагогічне звання «Вихователь-методист» мають 9 педагогів, педагогічне звання «Старший вихователь» – 1 педагог. Проте залишається проблема – нехватки кадрів для забезпечення якісної роботи дошкільного закладу.

Зроблено перший крок, є певний досвід. З 1 вересня піднімаємось на другу сходинку, перед нами повстають нові завдання  і одне з них робота з дітьми з особливими потребами. Не так давно в Україні  набув чинності закон, який регулює питання доступу дітей з особливими потребами до навчання  удошкільних закладах. Діти з особливими потребами не мають життєвого досвіду і «дорослої» картини світу. Тому перш, ніж вибудовувати взаємини з ними, педагоги, медичні працівники, практичний психолог мають зрозуміти, що відчувають ці діти , їх батьки та оточення.

Ми педагоги повинні розуміти, що діти з особливими освітніми потребами активно включаються в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення.   Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в ДНЗ. Увага зосереджується на соціалізації дітей цієї категорії. Діти з особливими потребами стають частиною нашого життя, вони включаються в групи загального розвитку. До них ставляться як до рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, як вони є. Інклюзія базується на концепції «нормалізації», в основі якої – ідея, що життя і побут дітей з обмеженими можливостями мають бути якомога більше наближені до умов і стилю життя усієї вікової групи. Принципи «нормалізації» закріплені низкою сучасних міжнародних правових актів: Декларація ООН про права розумово відсталих (1971), Декларація про права інвалідів (1975), Конвенція про права дитини (1989) та ін. Зокрема, Декларація ООН про права розумово відсталих є першим нормативно-правовим документом щодо визнання осіб з порушеннями психофізичного розвитку суспільно повноцінною в соціальному сенсі меншиною, яка потребує соціального та правового захисту.

На сьогоднішній день у дошкільному закладі, за спостереженнями психолога та висновками медичних працівників – 4 дитини що потребують поглибленої та інклюзивно зорієнтованої підтримки,  поряд з тим, маємо чимало проблем, пов’язаних насамперед зі створенням інклюзивного освітнього середовища, і  наше завдання – створити це середовище. І починати створювати це середовище потрібно з поглибленого спостереження  організованого медичними та педагогчними працівниками.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На нараді при завідувачі були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, також були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму.

У 2018-2019 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. Було зареєстровано 3 випадка травматизму у побуті, з батьками вихованців були проведені бесіди «Безпечна поведінка дитини вдома», «Зберігаємо здоров’я дітей».

Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках. Робота з батьками з правового виховання охоплювала коло питань з таких тем: «Навчаємо безпеці життєдіяльності», «Вікові особливості дошкільника», «Профілактика жорстокого поводження з дітьми», «Дитинство – фундамент здоров’я». Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків, роз’яснювальна робота щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичними працівниками.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Харчування дітей у ДНЗ№148 у 2018- 2019 році  здійснювалося відповідно до нормативно-правових актів: «Закон України «Про дитяче харчування», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227, лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь».

Упродовж року контроль за організацією харчування здійснювався завідувачем дошкільним навчальним закладом, радою з організації харчування, радою дошкільного закладу, бракеражною комісією, представниками профспілкового та батьківського комітетів, народним контролем, медичною та господарчою службою.

Організація харчування здійснювалася згідно перспективного двотижневого меню, яке затверджено територіальною санітарною службою, та оприлюднено на сайті дошкільного закладу, були складені графіки постачання та обсяги завозу продуктів харчування і продовольчої сировини.

З 01.01.2019 для організації харчування дітей були укладені договори з постачальниками: ЧП Прок-М, ЧП Ритм, ЧП Павленко, Хлібозавод №1.

Інформація про постачальників продовольчої сировини

Постачальник Найменування продовольчої сировини № договору
ЧП Павленко Филе куряче Договір № 10
Риба с/м хек Договір № 28
Печінка яловича Договір № 27
ЧП Ритм Крупи Договір № 21
Риба с/м  скумбрія Договір № 16
Овочі свіжі Договір № 18
Овочі консервовані Договір № 44
Картопля Договір № 4
Чай Договір № 34
Цукор Договір № 13
Яйце куряче Договір № 12
Борошно Договір № 25
Лимон Договір № 20
Макаронні вироби Договір № 19
Фруктові та овочеві соки Договір № 17
Хлібзавод №1 Хліб (білий, житній) Договір № 2
ЧП Прок-М Молоко 2,5% Договір № 7
Сир кисломолочний 9% Договір № 5
Сметана 15% Договір № 3
Масло вершкове 72.5% Договір № 8
Повидло Договір № 4

Аналіз заявок показав, що всі вони виконані на 100%.

В дошкільному закладі харчувалось 407 дитини дошкільного віку. Загальна кількість дітей в закладі, які отримували пільгове харчування, становить – 74, з них: 27 дітей-логопатів. 2 дитини з малозабезпечених родин, 21 дитина з родин батьки яких учасники АТО, ООС. Батьки 24  дітей з багатодітних родин сплачували за харчування 50%.,

Загальна вартість харчування у дошкільному закладі складала:

Загальні Санаторні
Період ясла сад ясла сад
Вересень 2018 – травень 2019 14.80 19.55 17.70 23.10

На 100% виконано норми з бобових, макаронних виробів, перевищена норма з круп – 121%, олії – 127%. Але не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема: овочі, яйця, молочні продукти, сметана, сир кисломолочний, м’ясо. Аналіз виконання норм харчування показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому — 77%).

Проблема. Недостатнє фінансування для виконання натуральних норм харчування дітей.

Дієвим кроком до наближення до виконання натуральних норм є організація додаткового харчування, за кошти Благодійного фонду «Катюша 148»

Протягом року було придбано кг/грн

ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V
Яловичина 37/4 668 80/7 648 50/ 6 300 61/7 679 40/5 077 41/5 115
Філе куряче 90/ 7.721 100/9.080 50/6.300 120/10.896 105/9.534 60/5.448
Сир твердий 10.4/1.301 9.5/1.192 9.7/1.212
Ковбасні вироби 49.7/4.239 23.5/2.004 25/2.280 25/2.280 21/1.918

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2016-2017 склало 69,25 %, а у 2017-2018 навчальному році – 70%, а у 2018-2019 навчальному році – 72%.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2018-2019 навчальний рік. Захворюваність склала 376 днів, 87 випадки. Збільшилась кількість випадків захворюваності у зв’язку з хворобою на вітряну віспу. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як скарлатина. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.
 2. Організація оздоровчих декад ( двічі на рік- весна , осінь)
 3. Дотримання вимог санітарії.
 4. Здійснення загартування вихованців.
 5. Організація фізичного виховання.
 6. Чітке дотримання режиму.
 7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
 8. Організація оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми які часто та довго хворіють.

В поточному році дітей оглянули лікарі-спеціалісти. Відзначено збільшилось дітей із захворюваннями органів травлення та органів дихання, органів зору, це спонукає колектив до вибору нових стратегій оздоровчої роботи.

Проблема. У дошкільному закладі відсутнє системне обслуговування вихованців територіальним лікарем-педіатром що негативно впливає на контроль за станом здоров’я наших вихованців. Крім того стали непоодинокими випадки довготривалої захворюваності вихованців, які стверджені висновками ЛКК. Відповідно висновків дітям не рекомендується відвідувати дошкільний заклад у термін від 3 місяців  до року. Це питання потребує вивчення медичними працівниками дошкільного закладу.

Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. ДНЗ забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом протягом 33 років здійснюю я, завідувач Костянтинова Ольга Олексіївна.

З метою ініціювання участі педагогів, батьків у дошкільному закладі прийняті такі форми самоуправління:

 • Рада дошкільного навчального закладу, яка організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
 • батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП;
 • пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача протягом поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу а саме:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

3) складання парціальних програм для здійснення освітньої діяльності;

4) складання бюджетного запиту на 3 роки;

5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками аналізування співбесід з батьками у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї

6) колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, життя ДНЗ висвітлюється на веб-сайті дошкільного закладу. Метою роботи веб-сайту є інформатизація батьківської громади, колег з України, залучення батьків до життя їх дітей у закладі;

7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Головними питаннями під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

8) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. У продовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі не менше 10%.;

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, загальні батьківські збори.

Прозорість та інформаційна відкритість  нашого дошкільного закладу  пронизана академічною доброчесністю.

Нами сформовані відкриті, загальнодоступні інформаційні ресурси про діяльність ДНЗ. Доступ громадськості до них відбувається  через веб-сайт ДНЗ, інформаційно-друковане забезпечення батьківських куточків, дошки оголошень.

Крім ознайомлення відвідувачів сайту з перемогами та радощами дошкільного закладу , ми звертаємося до громади із пропозиціями спільного вирішення  існуючих проблем.

Завдання:

Підсумовуючі данні аналізу за 2018-2019 навчальний рік можна визначити завдання на 2019-2020 навчальний рік:

 • максимальні зусилля адміністрації, педагогічного колективу, батьківської громадськості зорієнтувати на гармонізацію розвивального середовища, створення інноваційного простору, осучаснення освітнього процесу, зміцнення фізичного, патріотичного гарту маленьких громадян, надання якісних освітніх послуг, зростання професійної майстерності педагогів, активізацію системи управління, досягнення єдності.

Педагогічному колективу спрямовати свою діяльність у наступному році на вирішення проблемної теми:

 • Формування у дошкільників соціально-моральної, комунікативної, креативної компетенцій, мотивації до дій і моделей поведінки як складових фундаменту успішності дошкільника.

Задля якісного вирішення проблеми визначено такі основні завдання:

 • Формувати соціально-моральну компетенцію дошкільників як вагому складову звички здорового способу життя;
 • Удосконалювати роботу спрямовану на збагачення соціального досвіду та мовленнєвого розвитку у процесі застосування проблемно-навчальних ситуацій та пізнавальних проектів;
 • Розвивати креативні здібності дітей засобами конструювання;

 

 

Звіт керівника дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 148 „Катруся” перед батьками, колективом та громадськістю за 2017 – 2018 навчальний рік

Діти – це одна третина населення нашої країни, і все наше майбутнє. Майбутнє, фундамент якого закладається сьогодні, і від часті у нашому дошкільному закладі. Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №148 «Катруся» забезпечує освіту і виховання дітей віком від 2 до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, розвитку та вихованні і зміцненні здоров’я. Дошкільний заклад здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та Колективного договору.

Дошкільний заклад знаходиться у міській комунальній власності. Проектна потужність – 185 місць.

На сьогоднішній день для наших вихованців працює 18 груп, з них 4 групи раннього віку, 2 групи компенсаційного типу для дітей з порушенням мовного розвитку, 9 груп санаторного типу для дітей, які часто та довго хворіють.

 

Станом на 31 травня заклад відвідують 370 дітей, з них 75 дітей раннього віку (при нормі 60), та 295 дітей дошкільного віку (при нормі 200).  Таке перевантаження зумовлено по-перше: великою чергою на влаштування дітей до дошкільного закладу, по-друге: бажанням та розумінням колективу закладу про необхідність надання рівного старту якомога більшої кількості дітей дошкільного віку

З 2014 року у дошкільному закладі створена електронна система реєстрації дітей до вступу у дошкільний заклад. Щочетверга з 13.30 у методичному кабінеті працює куратор електронної черги, якого призначено наказом завідувача по ДНЗ. На всі звернення громадян надаються кваліфіковані роз’яснення. Станом на 1 червня 2018 року розглянуто 120 заявок батьків дітей з 2 до 3 років, 53 заявки батьків дітей з 3 до 4 років, 45 заявок батьків дітей з 4 до 5 років.

З 1 вересня 2018 року ми очікуємо маленьких громадян «Катрусі». На жаль, всім присутнім відома ситуація з дошкільними закладами, відома вона і нам, і ми готові прийняти 65 діточок раннього віку замість 45 гарантованих Законом України «Про дошкільну освіту» та 35 дітей молодшого дошкільного віку.

Над формуванням гармонійної особистості працює 36 педагогів, це досвідчені педагоги-практики та молоді спеціалісти.

70% педагогів мають вищу педагогічну освіту.

87% педагогів працюють у дошкільному закладі понад 10 років.

Віковий склад працівників дошкільного закладу на сьогоднішні день має вигляд:

 

Віковий склад педагогів

Маю сказати, багато років існує кадрова проблема з таких посад як вихователі, помічники вихователів, музичні керівники, прибиральниці, медичні сестри. На жаль, інтеграція з ринком праці не дає вагомих результатів, потенціальні працівники, спрямовані до дошкільного закладу центром занятості, не відповідають освітнім рівням, кваліфікаційним вимогам. Саме тому деякі педагогічні працівники працюють з перевантаженням.

За минулий навчальний рік на курсах при Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 7 педагогів. У 2017-2018 навчальному році було атестовано 8 педагогів, з них двом педагогам підвищена та іншим підтверджена кваліфікаційна категорія. За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають кваліфікаційні категорії та звання: спеціаліст – 15, спеціаліст вищої категорії – 13, спеціаліст І категорії – 1, спеціаліст ІІ категорії – 4, відповідають посаді, яку займають – 4, педагогічне звання «Вихователь-методист» мають 9 педагогів, педагогічне звання «Старший вихователь» – 1 педагог.

 

Кваліфікаційна категорія Спеціаліст Спеціаліст І категорії Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст вищої категорії Відповідають посаді яку займають
Кількість педагогів 15 1 4 13 4

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ОППУ, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВНЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання», (2 студента), а також інформальною освітою, коли наші педагоги підвищують компетенцію під час практичної діяльності (самоосвіта).

Протягом 2017-2018 н. р. педагоги дошкільного закладу відвідували міські методичні об’єднання для вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури.

На базі дошкільного закладу для педагогів міста було проведено Освітній фестиваль «Освіта Миколаєва: кращі практики, перспективи розвитку – кроки до успіху», педагогічний квест «Формування уявлень про багатоманітність професій, як складової предметно-практичної компетенції дітей дошкільного віку». Педагоги дошкільного навчального закладу поділилися досвідом роботи з художньо-естетичного виховання дошкільників з колегами з м. Суми. Досвідом роботи з фізичного виховання колектив дошкільного закладу поділився із колегами міста та області під час організації відкритих переглядів для слухачів курсів про ОІППО «Рухова активність дітей дошкільного віку»

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з управлінням освіти планом. Річний план на 2017-2018 н. р. передбачав вирішення проблемної теми та річних завдань:

Створення фундаменту успішності дошкільників шляхом формування в них здоров’язбережувальної, комунікативної та логіко-математичної компетенцій.

 1. Сприяти опануванню дітьми життєво важливими рухами: ходьбою, бігом, стрибками у інтеграції роботи з фізичного виховання та безпеки життєдіяльності.
 2. Розвивати навички фонематичного сприймання та правильної звуковимови як вагомих компонентів комунікативної компетенції дошкільників.
 3. Формувати логіко-математичну компетенцію дошкільників шляхом впровадження розвивальних педагогічних технологій.

Формування основ здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, опанування дітьми життєво важливими рухами – пріоритетне завдання колективу дошкільного закладу. Підвищенню рівня роботи з дітьми дошкільного віку з психофізичного розвитку сприяло включення у здоров’язберігаючий процес різноманітних методик, технологій, кращих зразків народної педагогіки та сучасних підходів до організації фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. Поліпшенню роботи з фізичного виховання сприяла організація методичних заходів: проблемного семінару «Академія здоров’я», круглого столу «Організація безпечного середовища на заняттях з фізичної культури» методичного тренінгу «Навчаємо дітей основним рухам», педагогічного консиліуму «Спортивна орієнтація дошкільників».

З метою забезпечення якісного моделювання змісту, форм та методів роботи з комунікативної компетенції дітей у дошкільному закладі були опрацьовані наступні заходи: семінар «Звукова культура мовлення», педагогічний діалог «Мовленнєвий розвиток дошкільника». Педагоги дошкільного закладу демонстрували власні здобутки під час роботи виставки «Мовленнєві ігри». Проблема залучення батьків до актуалізації мовленнєвої роботи з дітьми вирішувалася на засіданнях круглого столу «Методи та прийоми формування звукової культури мовлення».

Працюючи над формуванням логіко-математичної компетенції дошкільників шляхом впровадження розвивальних педагогічних технологій методичною службою були якісно опрацьовані наступні заходи: проблемний семінар «Технології пізнавального розвитку», круглий стіл «Розвиваємо інтелект дитини», проблемна лекція «Інтелектуальний розвиток дошкільника у процесі ФЕМУ». Зміст заходів утворювали теоретичні та практичні завдання, використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. Під час відкритих переглядів «Сходинки успіху» педагоги продемонстрували дійові методи розумового виховання. Результати роботи творчої групи «Розвиваємо інтелект дошкільника» викладені у збірці «Я пізнаю – я знаю»

Ефективність розв’язання завдань розвитку та виховання дошкільників залежить від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками. Так просвітницька робота з сім’ями вихованців проводилася у різних формах, це – батьківські збори, семінари, бесіди, «Дні відкритих дверей», перегляди розваг, участь батьків у конкурсах, тощо. Практичним психологом надавались поради батькам вихованців під час консультування та факультативних занять.

Підсумовуючи результати роботи над даними проблемою та спираючись на результати вивчення знань, умінь та навичок дітей, можна зробити висновок, що вищезазначені заходи позитивно вплинули на результативність навчально-виховної роботи. Про це свідчить динаміка розвитку розумових та мовленнєвих процесів, яка була встановлена внаслідок психолого-педагогічної діагностики дітей.

Зусилля всього колективу були спрямовані на покращення результатів освітнього процесу, на підвищення рівня сформованості життєвої компетенції дошкільників.

Аналіз показників рівня розвитку вихованців дошкільного закладу показав загальну тенденцію до прогресу у формуванні життєвої компетенції дошкільників засобами формування в них здоров’язбережувальної, комунікативної та логіко-математичної компетенцій

Термін обстеження Всього обстежено Рівні розвитку
н н/с с в/с в
вересень 290 52 83 124 19 12
січень 270 27 44 172 7 20
травень 350 9 174 87 80

Результати обстеження загального рівня розвитку вихованців дошкільного закладу свідчать про те, що колектив дошкільного закладу оптимально виконує завдання, висунуті програмою виховання та розвитку дітей та нормативними документами.

Коефіцієнт рівня підготовки дітей до навчання в школі за останні роки підвищився на 5%. Це пов’язано з удосконаленням системи методичної роботи, з підвищенням рівня знань педагогів щодо компонентів готовності дітей до шкільного життя, вмінь використовувати ефективні методи формування пізнавальної активності дошкільнят.

Навчальний рік Кількість випускників Рівні розвитку
н,% н/с,% с,% в/с,% в,%
2015-2016 83 0 1 61 17 21
2016-2017 101 0 1 57 18 24
2017-2018 108 0 2 52 17 29

Результати контролю та поглиблений аналіз виховного процесу висунув нові завдання перед педагогічним колективом з приводу формування життєвої компетенції старших дошкільників, які обов’язково будуть покладені в основу планування роботи на 2018-2019 навчальний рік.

На реалізацію вище зазначених завдань була спрямована робота всіх служб дошкільного закладу: методичної, психолого-корекційної, медичної та господарчої.

Одним з найважливіших завдань сучасного навчального дошкільного закладу є формування соціальної компетентності дитини, тобто розвиток свідомого ставлення дитини до себе як самостійної особистості, як члена суспільства, в яке їй належить гармонійно увійти, налагодити продуктивні стосунки з новим колом людей. ДНЗ стає посередником між дитиною та широким світом, саме у садку дитиною засвоюються соціальні вимоги і правила для нормального функціонування в соціумі, здійснюється прийняття норм співжиття в соціальній групі з одночасним збереженням власної індивідуальності. У закладі протягом 2017-2018 н. р. велась постійна систематична робота з правового виховання дошкільників на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Одним з напрямів роботи з цього питання є налагодження відносин із соціальними інституціями міста. Провідним фахівцем Служби зі справ охорони прав неповнолітніх адміністрації Центрального району м. Миколаєва було проведено Круглий стіл з працівниками дошкільного закладу. Під час заходу сторони обмінялися знаннями з вищезазначеного питання.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Харчування дітей у ДНЗ№148 у 2017- 2018 році  здійснювалося відповідно до нормативно-правових актів: «Закон України «Про дитяче харчування», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227, лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь».

Упродовж року контроль за організацією харчування здійснювався завідувачем дошкільним навчальним закладом, радою з організації харчування, радою дошкільного закладу, бракеражною комісією, представниками профспілкового та батьківського комітетів, народним контролем, медичною та господарчою службою.

Організація харчування здійснювалася згідно перспективного двотижневого меню, яке затверджено територіальною санітарною службою, та оприлюднено на сайті дошкільного закладу, були складені графіки постачання та обсяги завозу продуктів харчування і продовольчої сировини.

З 01.01.2018 для організації харчування дітей були укладені договори з постачальниками: ЧП Прок-М, ЧП Ритм, ЧП Павленко, Хлібозавод №1.

Інформація про постачальників продовольчої сировини

Постачальник Найменування продовольчої сировини № договору
ЧП Павленко Филе куряче Договір № 14
Риба с/м хек Договір № 13
Печінка яловича Договір № 12
ЧП Ритм Крупи Договір № 5
Риба с/м  скумбрія Договір № 9
Овочі свіжі Договір № 8
Овочі консервовані Договір № 44
Картопля Договір № 4
Чай Договір № 34
Цукор Договір № 10
Яйце куряче Договір № 11
Борошно Договір № 1
Лимон Договір № 6
Макаронні вироби Договір № 7
Фруктові та овочеві соки Договір № 21
Хлібзавод №1 Хліб (білий, житній) Договір № 20
ЧП Прок-М Молоко 2,5% Договір № 18
Сир кисломолочний 9% Договір № 16
Сметана 15% Договір № 15
Масло вершкове 72.5% Договір № 19
Повидло Договір № 17

Аналіз заявок показав, що всі вони виконані на 100%.

В дошкільному закладі харчувалось 374 дитини дошкільного віку. Загальна кількість дітей в закладі, які отримували пільгове харчування, становить – 50, з них: 26 дітей-логопатів. 2 дитини з малозабезпечених родин. Батьки 22 дітей з багатодітних родин сплачували за харчування 50%.

Загальна вартість харчування у дошкільному закладі складала:

Загальні Санаторні
Період ясла сад ясла сад
Вересень 2017 – травень 2018 13.75 18.20 16.50 21.50

Аналіз виконання норм харчування показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому — 87%). Слід зазначити, що минулого року показник виконання був 84%. Це свідчить про незмінність якості харчування.

На 100% виконано норми з бобових, макаронних виробів, перевищена норма з круп – 122%, олії – 143%. Але не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема: овочі, яйця, молочні продукти, сметана, сир кисломолочний, м’ясо .

Виконання норм харчування за основними продуктами

за 9 місяців 2017- 2018 н. р у % від денної норми

Назва продуктів Всьго
Молоко 55
Масло вершкове 74
Сир кисломолочний 77
Сметана 65
Яйця 48
Риба 70
М’ясо 77
Масло рослинне 143
Овочі різні 81
Картопля 87
Соки 33.3
Хліб 80
Крупи, бобові 122
Макаронні вироби 102
Цукор 100

Енергетична цінність харчування за 9 місяців 2017-2018 н. р. 

Калорийність 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Всього
1 650 1 688 1 686 1779 1740 1635 2030 1799 1795 1755

Дієвим кроком до наближення до виконання натуральних норм є організація додаткового харчування, за кошти Благодійного фонду «Катюша 148»

Протягом року було придбано кг/грн

ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V
Яловичина 82.2

/8096.7

40.6/

4004.1

61.1/

6023.3

61.35/

6042

39.4/

3979.4

60.8/

6206/7

60.1/

6206

35.6/

4384

34.25/

4212

Філе куряче 105/

7905

98/7742 120/

9480

105/

8295

90/

7110

90/

7181

90/

7181

87/

7182

90/7

181

Сир твердий 20.5/

2442

9.5/1129 21.3/

2662

14.6

/1828

19.9/

1368

16.2

/2016

19.4/

2431

9.8/

1217

20.3/

2538

Яйце куряче 600/

1204

300/

645

Ковбасні вироби 39/3106 38/3059 19.2/

1559

20.4/

1656

31/

2517

40.4/

3379

44.6

/3730

40.7/

3404

24.3/

2032

Яблуко 140/

2800

70/

1400

100/

2000

Сік 196/

2733

231/

3216

231/

3378

231/

3378

Всього 181 267,54 (грн)

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2015-2016 склало 69%, а у 2016-2017 навчальному році – 69,25%, а у 2017-2018 навчальному році – 70%.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2017-2018 навчальний рік. Захворюваність склала 388 днів, 90 випадки. Збільшилась кількість випадків захворюваності у зв’язку з хворобою на вітряну віспу. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як кір, скарлатина. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.
 2. Організація оздоровчих декад ( двічі на рік- весна , осінь)
 3. Дотримання вимог санітарії.
 4. Здійснення загартування вихованців.
 5. Організація фізичного виховання.
 6. Чітке дотримання режиму.
 7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.
 8. Організація оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми які часто та довго хворіють.

В поточному році дітей оглянули лікарі-спеціалісти. Відзначено збільшилось дітей із захворюваннями органів травлення та органів дихання, органів зору, це спонукає колектив до вибору нових стратегій оздоровчої роботи. На жаль, у продовж 10 років, у дошкільному закладі відсутня системне обслуговування вихованців територіальним лікарем-педіатром дитячої поліклініки №4, що негативно впливає на контроль за станом здоров’я наших вихованців.

Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. ДНЗ забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

У 2017-2018 навчальному році з метою особистісного розвитку дитини засобами зміцнення фізичного та психічного здоров’я дошкільнят та з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти була проведена педрада «Формування здоров’яформувальної компетенції дошкільників засобами фізкультурно-оздоровчої роботи» яка сприяла поліпшенню організації роботи з фізичного виховання протягом дня. Колективний перегляд фізкультурно–оздоровчої роботи з використанням інноваційних технологій, оздоровчої педагогіки сприяли активізації просвітницької роботи серед батьків щодо важливості відвідувань дітьми занять з фізкультури, та ранкової гімнастики. Результати тестування фізичної підготовленості дітей шести років показали:

високий рівень фізичної підготовленості мають 32,1%;

вищий за середній –40,0%;

середній –27.9%;

нижчий за середній – 0 дітей,

низький – 0 дітей

У порівнянні з 2016-2017 навчальним роком збільшилась кількість дітей з вищим за середній рівнем фізичного розвитку дітей та зникли діти з нижчим за середній рівнем. Низький рівень на протязі 2 років не був зафіксований. Це свідчить про те, що  інструктори з фізичної культури, вихователі груп мають достатні знання з питання організації та проведення занять з фізичної культури та вміло використовують їх на практиці, що позитивно впливає на фізичний розвиток дітей.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На нараді при завідувачі були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, також були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму.

У 2017-2018 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. Було зареєстровано 3 випадка травматизму у побуті, з батьками вихованців були проведені бесіди «Безпечна поведінка дитини вдома», «Зберігаємо здоров’я дітей».

Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках. Робота з батьками з правового виховання охоплювала коло питань з таких тем: «Навчаємо безпеці життєдіяльності», «Вікові особливості дошкільника», «Профілактика жорстокого поводження з дітьми», «Дитинство – фундамент здоров’я». Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків, роз’яснювальна робота щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичними працівниками.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом протягом 32 років здійснюю я, завідувач Костянтинова Ольга Олексіївна.

З метою ініціювання участі педагогів, батьків у дошкільному закладі прийняті такі форми самоуправління:

 • Рада дошкільного навчального закладу, яка організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
 • батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП;
 • пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача протягом поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу а саме:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

3) складання парціальних програм для здійснення освітньої діяльності;

4) складання бюджетного запиту на рік;

5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї

6) колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, життя ДНЗ висвітлюється на веб-сайті дошкільного закладу. Метою роботи веб-сайту є інформатизація батьківської громади, колег з України, залучення батьків до життя їх дітей у закладі;

7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ було 478 осіб. Головними питаннями під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

8) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. У продовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі не менше 10%.;

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, загальні батьківські збори.

Прозорість та інформаційна відкритість  нашого дошкільного закладу  пронизана академічною доброчесністю.

Нами сформовані відкриті, загальнодоступні інформаційні ресурси про діяльність ДНЗ. Доступ громадськості до них відбувається  через веб-сайт ДНЗ, інформаційно-друковане забезпечення батьківських куточків, дошки оголошень.

Крім ознайомлення відвідувачів сайту з перемогами та радощами дошкільного закладу , ми звертаємося до громади із пропозиціями спільного вирішення  існуючих проблем. Дозвольте від себе особисто та від всього колективу вклонитися  небайдужим за їх соціальну та громадську позицію, за поради та допомогу.

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території – оснащенню навчально-виховного процесу.

Пропануємо вашої увазі кошторис на 2018 рік:

На жаль, кошторисом не передбачені видатки на всі потреби ДНЗ

 

Потреби дошкільного навчального закладу на 2018 рік

Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Підстава Передбачено кошторисом

 

Забезпечення миючими засобами Кг/ одиниць Сума Забезпечено у %
Порошок пральний 198 г 79.2/950 кг Санітарний регламент 450 кг 10 800,00 47%
Мило господарче 100 г 40/480 кг Санітарний регламент 0%
Сода кальцинована 100 г 40/480 кг Санітарний регламент 87 кг 2 440 18%
Сода питна (для миття іграшок) 100 г 40/480 кг Санітарний регламент 0%
Мило туалетне 100 г 40/480 кг Санітарний регламент 0%
Миючі засоби (для підлоги) 45 г 18/216 л Санітарний регламент 216 л 9 720 100%
Засоби для дезінфекції санітарних кімнат 45 г 18/216 л Санітарний регламент 0%
Засоби для генерального прибирання 3 уп. по 300 таблеток Санітарний регламент 0%
Папір туалетний 144/1 728 уп. Санітарний регламент 0%
Серветки столові 36/432 уп. Санітарний регламент 0%
Серветки господарчі

 

 

45/540 уп. Санітарний регламент 0%
Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Підстава Передбачено кошторисом

 

        Кг/ одиниць сума Забезпечено у %
Порошок для чищення і дезінфекції усіх видів посуду, ванн, раковин, кахлю 22/264 кг Інструкція з організації харчування 264 кг 10 560 100%
Засіб для миття посуду 2,5 г на 1 л води 29/348л Інструкція з організації харчування 186 л 7 430 53%
Засіб для миття вікон 10 л Санітарний регламент 0%
Засіб для чищення каналізаційних труб 40/480 уп. Санітарний регламент 0%
Обслуговування комп’ютерного обладнання      
Заправка картриджів, та придбання фарби для БФП 6 шт. Інструкція з ведення ділової документації 0%
 Утримання програмного забезпечення «Парус» 2 робочих місця Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку» 12 120 100%
Утримання програмного забезпечення «Бюджет міста» 2 робочих місця Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку» 3 600 100%
Утримання сайту дошкільного навчального закладу Щомісяця 0%
Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Підстава Передбачено кошторисом

 

        Кг/ одиниць сума Забезпечено у %
Утримання програмного забезпечення «Організація та облік харчування» 1 500 грн Інструкція з організації харчування 0%
Утримання програмного забезпечення «Прозоро» Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку» 0%
Утримання програмного забезпечення «Медок» 2 000грн Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку» 1 000 50%
Профілактика та налагодження комп’ютерного обладнання 13 одиниць щомісячно Інструкція з ведення ділової документації 0%
Обслуговування технологічного обладнання      
Профілактика обладнання харчоблоку 11 одиниць 2 р. на рік Інструкція з організації харчування 0%
Профілактика обладнання пральні 12 одиниць 2 р. на рік Санітарний регламент 0%
Профілактика бойлерів, кондиціонерів 42 одиниці 1 раз на рік Санітарний регламент 0%
Поточний ремонт  електротехніки

 

За потребою 0%
Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Підстава Передбачено кошторисом

 

        Кг/ одиниць сума Забезпечено у %
Обстеження електрообладнання з наданням актів-заключень про стан електротехніки За потребою 0%
Заміна ламп на світлодіодні 320 од. Санітарний регламент 0%
Утилізація світлодіодних ламп За потребою Санітарний регламент 0%
Гідравлічні іспити 1 раз на рік Припис ТЕЦ 0%
Обслуговування вентиляції ДНЗ 1 раз на рік 0%
Повірка теплолічильників, коректорів газу, манометрів 1 раз на рік Припис
Обслуговування газової топочної Протягом року Договір 12 900 100%
Підготовка топочної до опалювального періоду 1 раз на рік 6 000 100%
Встановлення до облікового комутаційного апарату Акт-вимога 0%
Встановити пристрої конденсації реактивної складової Акт-вимога 0%
Забезпечення м’яким інвентарем      
Заміна  простирадл 350 од. Акт списання 0%
Заміна  підодіяльників 350 од. Акт списання 0%
Заміна   наволочок 350 од. Акт списання 0%
Заміна рушників 200 од. Акт списання 0%
Заміна спецодягу 60 комп. Санітарний регламент 0%
Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Підстава Передбачено кошторисом

 

        Кг/ одиниць сума Забезпечено у %
Протипожежні заходи      
Перезарядка вогнегасників 16 шт. Припис 700         48%
Встановлення протипожежних дверей 1 шт. Припис 0%
Встановлення протипожежної сигналізації Припис 0%
Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій Припис 0%
Встановлення системи оповіщення СО-3 Припис 0%
Навчання пожежно-технічному мінімуму, ЦЗ 3 особи Припис 0%
Заміри опору ізоляції 1 раз на рік Припис 0%
Організація харчування      
Придбання журналів бракеражу 24 шт. Інструкція з організації харчування 0%
Поновлення посуду: тарілки 200 шт. Акт списання 0%
Поновлення посуду: чашки 200 шт. Акт списання 0%
Придбання апарату пароварочного електричного 1 шт. Інструкція з організації харчування 0%
Придбання морозильної камери 1 шт. Інструкція з організації харчування

 

0%
Продукти харчування: На добу Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591 1 314 120 57%
Масло вершкове 32/40 62%
Олія 9/12 93%
Яйце 1/1 38%
Молоко 400/550 38%
Сир кисломолочний 30/70 64%
Риба 45/60 74%
М’ясо 100/130 35%
Сметана 10/18 47%
 Сир твердий 5/10 0%
Картопля 190/240 79%
Хліб 120/160 77%
Крупа, макарони 45/50 100%
Борошно 25/35 52%
Сухофрукти 10/12 29%
Цукор 45/50 95%
Свіжі фрукти 100/200 15%
Сік 70/130 30%
Овочі 230/300 60%
Томатна паста 2/3 70%
Чай 0.2/0.2 100%
Какао 2/4 7%
Сіль 5/8 82%
Ведення ділової документації      
Придбання паперу 36 уп по 500 л Інструкція з ведення ділової документації 36 уп 3 060 100%
Придбання ручок/олівців 480/480 Інструкція з ведення ділової документації
Придбання файлів 2 000 Інструкція з ведення ділової документації 2000 1 200 100%
Придбання папок для файлів 50 шт 50 200 100%
Придбання флеш носіїв 3 шт 3 540 100%
Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Підстава Передбачено кошторисом

 

        Кг/ одиниць сума Забезпечено у %
Організація навчально-виховного процесу      
       
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: альбоми для малювання (36 аркушів) 400 шт Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

 

0%
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: фарби 400 шт Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

 

0%
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: пензлики

 

1 200 Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

 

0%
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: олівці 800 комп Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

 

0%
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності:  ножиці 200 шт Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

 

0%
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності:   кольоровий папір

 

 

 1 200шт Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

 

0%
Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Підстава Передбачено кошторисом

 

        Кг/ одиниць сума Забезпечено у %
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності:    пластилін 1200 уп Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

0%
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності:    набори для ліплення 300 шт Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

0%
Іграшки: ляльки, машини По 50 шт Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

0%
Іграшки сенсорні 150 шт Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

0%
Іграшки: конструктори 50 шт Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

 

0%
Демонстраційні набори Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

 

0%
Періодичні видання Комплект «Зразковий дошкільний заклад» Лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322 1/6 1 536 17%
Поновлення фонду методичної літератури За наявністю новинок Наказ МОН України

від 19.12.2017 №1633

0%
Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Підстава Передбачено кошторисом

 

        Кг/ одиниць сума Забезпечено у %
Поточні та капітальні ремонти      
Ремонт комори харчоблоку 0%
Ремонт системи електрозабезпечення Дефектний акт 0%
Ремонт приточної частини вентиляції Дефектний акт 0%
Поточний ремонт приміщень За потребою 0%
Дрібний ремонт вуличних конструкцій Дефектний акт 0%
Фарбування спорт інвентарю та ігрового обладнання Дефектний акт 0%
Ремонт дахів тіньових навісів 11 шт Дефектний акт 0%
Ремонт та утеплення  тамбурів Дефектний акт 0%
Придбання віників просяних 20 шт Санітарний регламент 6шт 366 30%
Придбання пластикових віників 12 шт Санітарний регламент 0%
Придбання дрібного матеріалу (цвяхи, шурупи тощо) За портебою 0%
Придбання медикаментів   1 376         30%
Бактерицидний опромінювач 4 шт Санітарний регламент 0%
Зволожувач повітря 14 шт Санітарний регламент 0%
Скіаскопічні лінійки 1 набор Санітарний регламент
Гемостатична губка

 

2 туб. Санітарний регламент
Найменування Потреби на одну дитину на місяць Обсяги

Місяць/рік

Передбачено кошторисом

 

Кг/ одиниць сума Забезпечено у %
Бинт стерильный, лейкопластир 6 шт
Розчин брильянтового зеленого, розчин йоду По 10 флаконов
Гумові рукавички 400
Вата стерильна 0,5 кг
Нашатирний спирт 3 флаконов
Етиловий спирт 96% 100мг.
Зонд для промивання шлунка 1
Шпатель одноразовий 400
Маска гумова лицьова, повітропровід, мішок «Амбу» 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою вирішення питання якісної організації функціонування та розвитку дошкільного закладу адміністрація звертається до благодійних фондів міста, спонсорів.

Завдяки допомоги Благодійного фонду «Катюша 148» поновлено спецодяг для техперсоналу, придбана постільна білизна, регулярно проводилася профілактика водонагрівачів, пральних машин, технологічного обладнання харчоблоку, заміри опору ізоляції, ремонт сантехніки, освітлення, дрібний ремонт меблів у групах, здійснено відновлення поливної системи. Завдяки турботі благодійного фонду дошкільний заклад зокрема вихованці забезпечені канцелярськими товарами та приладдями для образотворчої та ігрової діяльності. Щомісячно закуповуються миючі, чистячі та дезінфікуючі засоби, дрібний інвентар для організації робочих місць технічного персоналу ДНЗ. Завдяки розумінню проблем ДНЗ Благодійним фондом робочі місця бухгалтерів оснащені комп’ютерною технікою.

Методичний кабінет поповнювався новинками методичної, педагогічної літератури, здійснено передплату на періодичні видання. Були придбані атрибути для спортивних осередків в усіх групах, оновлені атрибути для рухливих ігор, закуплена методична література. Щомісяця організовувалися слухання про використання благодійної допомоги на засіданнях батьківського комітету дошкільного закладу, інформація про використання коштів фонду розміщувалася у батьківських куточках. З 01.09.2017 по 31.05.2018 благодійним фондом надана благодійна допомога дошкільному закладу на суму 343 624 грн 89 коп. у вигляді товаро-матеріальних цінностей, робіт, послуг, з них  181 267,54 пішло на організацію додаткового харчування.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Ми живемо у ХХІ столітті. Країна та світ змінилися, суспільство змінилося, потреби економіки докорінно змінилися, а підходи до освіти залишилися далеко в минулому сторіччі. Сьогодні маємо шанс це змінити. Потужну державу і конкурентну економіку може забезпечити згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме такі сьогодні знаходяться у цьому залі. Я вдячна вам за співпрацю, сподіваюсь на взаєморозуміння у подальшому. І я впевнена, що разом ми досягнемо нових вершин, бо наше головне гасло «Все заради дитини!»