Умови вступу

1. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом.

2. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Прийом заяв про зарахування дітей до державного закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного закладу дошкільної освіти.

3. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

4. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками, дитині,  яка зараховується  до групи, станом на 1 вересня повинно бути повних 2 (3, 4, 5) років.

5. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку.

6. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

7. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров”я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; у разі досягнення вихованцем на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року; у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти; у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

8. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів до такого відрахування. Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.