Управління освіти Миколаївської міської ради

Дошкільний навчальний заклад №148

«КАТРУСЯ»
Звіт керівника

дошкільного навчального закладу

комбінованого типу

148 „Катруся”

перед батьками, колективом та громадськістю

за 2016 – 2017 навчальний рік


дата проведення 28.05.2017р.


Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №148 «Катруся» - забезпечує освіту і виховання дітей віком від 2 до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, розвитку та вихованні і зміцненні здоров'я. Дошкільний заклад здійснює діяльність відповідно до, Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту та колективного договору.

Дошкільний заклад знаходиться у міській комунальній власності. Проектна потужність - 185 місць.

Станом на 31 травня заклад відвідують – 394 дитини.

В середньому протягом 9 місяців цього навчального року в дошкільному закладі перебувало 390 дітей. Дітей ясельних груп – 91 (при нормі 60), дошкільних -299 (при нормі 200). Таке перевантаження зумовлено по-перше: великою чергою на влаштування дітей до дошкільного закладу, по-друге: бажанням та розумінням колективу закладу про необхідність надання рівного старту якомога більшої кількості дітей дошкільного віку (на жаль сьогодні не відновлена робота раніш працюючих 4 дошкільних закладів мікрорайону).

Дошкільний навчальний заклад №148 –заклад комбінованого типу, мережу закладу складають 18 груп, з них 4 групи раннього віку, 2 групи компенсаційного типу для дітей з порушенням мовного розвитку, 9 груп санаторного типу для дітей, які часто та довго хворіють.

За штатним розкладом у дошкільному закладі працює 80 працівників. У складі педагогічного колективу 38 педагогів, медична служба – 2 медпрацівника, в закладі працюють 42 технічних працівника. Маю сказати, понад 4 роки існує кадрова проблема з таких посад як вихователі, помічники вихователів, музичні керівники, прибиральниці, медичні сестри. На жаль інтеграція з ринком праці не дає вагомих результатів- потенціальні працівники спрямовані до дошкільного закладу центром занятості не відповідають освітнім рівням, кваліфікаційним вимогам. Саме тому деякі педагогічні працівники працюють з перевантаженням.

Віковий склад працівників дошкільного закладу на сьогоднішні день має вигляд:

Віковий склад педагогів


За минулий навчальний рік на курсах при Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 7 педагогів. У 2016-2017 навчальному році було атестовано 6 педагогів, з них одному педагогу підвищена та іншим підтверджена кваліфікаційна категорія. За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають кваліфікаційні категорії та звання: спеціаліст – 15, спеціаліст вищої категорії – 12, спеціаліст І категорії – 2, спеціаліст ІІ категорії – 3, відповідають посаді, яку займають – 4, педагогічне звання «Вихователь-методист» мають 9 педагогів, педагогічне звання «Старший вихователь» – 1 педагог.


Кваліфікаційна категорія

Спеціаліст

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст вищої категорії

Відповідають посаді яку займають

Кількість педагогів

15

2

3

12

4

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ОППУ, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВНЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання», (2 студента), а також інформальною освітою, коли наші педагоги підвищують компетенцію під час практичної діяльності (самоосвіта)

Протягом 2016-2017 н. р. педагоги дошкільного закладу відвідували міські методичні об’єднання для вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури. Педагогами дошкільного закладу для вихователів міста було проведено майстер-клас «Технічні прийоми зображувальної діяльності», для слухачів курсів при ОІППО були підготовлені та продемонстровані мовленнєві заняття, літературна розвага. Досвідом роботи з фізичного виховання колектив дошкільного закладу поділився із колегами області під час семінару –практикуму «Рухова активність дітей дошкільного віку»

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з управлінням освіти планом. Річний план 2016-2017 н.р. передбачав вирішення проблемної теми та річних завдань:

Формування життєвої компетенції дошкільників засобами патріотичного, соціального та естетичного виховання

Задля якісного вирішення проблеми були опрацьовані основні завдання:

1. Формувати основи економічної культури дошкільників як складової національно- патріотичного виховання.

2. Виховувати культуру спілкування як компонент ефективної взаємодії дітей дошкільного віку.

3. Розвивати творчі здібності дітей у музичній та образотворчій діяльності.

Працюючи над вихованням економічної культури дошкільників, методичною службою були якісно опрацьовані наступні заходи: проблемний семінар «ФЕМУ як елемент економічного виховання», круглий стіл «Соціально-економічна культура дошкільника», педагогічний тренінг «Методи економічного виховання», зміст яких утворювали теоретичні та практичні завдання, використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. Під час відкритих переглядів «Школа економіки» педагоги продемонстрували дійові методи економічного виховання. У ході роботи педагогічної студії «Шляхи формування економічної культури» педагогами закладу розроблена модель та структура економічного виховання дітей дошкільного віку. Протягом року у дошкільному закладі працювала творча група «Економічне виховання», результати роботи якої викладені у збірці «Економічне виховання у дошкільному закладі».

З метою забезпечення якісного моделювання змісту, форм та методів роботи з виховання культури спілкування дітей у дошкільному закладі були опрацьовані наступні заходи: семінар «Розвиваємо соціальність дошкільника», педагогічна студія «Від культури спілкування до культури поведінки». Педагоги дошкільного закладу демонстрували власні здобутки під час роботи виставки «Мовленнєві перлинки». Проблема залучення батьків до актуалізації мовленнєвої роботи з дітьми вирішувалася на засіданнях круглого столу «Культура спілкування – шлях до успіху».

Підсумовуючи результати роботи над даною проблемою та спираючись на результати вивчення знань, умінь та навичок дітей, можна зробити висновок, що вищезазначені заходи позитивно вплинули на результативність навчально-виховної роботи. Про це свідчить динаміка розвитку розумових та мовленнєвих процесів, яка була встановлена внаслідок психолого-педагогічної діагностики дітей.

Розвиток творчих здібностей дітей – важливе завдання колективу дошкільного закладу. Підвищенню рівня роботи з дітьми дошкільного віку з цього питання сприяло включення у навчально-виховний процес різноманітних методик, технологій, кращих зразків народної педагогіки та сучасних підходів до організації продуктивних видів діяльності дошкільників та музичного виховання. Поліпшенню роботи сприяла організація методичних заходів: семінар «Образотворча діяльність дітей як засіб розвитку мистецької культури», круглий стіл «Школа малювання», методичний тренінг «Навчаємо фантазуванню», відкриті перегляди «Музична вистава за півгодини», «Малюємо всесвіт». Творчою групою «Навчаємо малюванню» розроблено перспективне планування занять з образотворчої діяльності.

Ефективність розв’язання завдань навчання та виховання дошкільників залежить від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками. Так просвітницька робота з сім’ями вихованців проводилася у різних формах, це – батьківські збори, семінари, бесіди, «Дні відкритих дверей», перегляди розваг, участь батьків у конкурсах, тощо. Практичним психологом надавались поради батькам вихованців під час консультування та факультативних занять.

Зусилля всього колективу були спрямовані на покращення результатів освітнього процесу, на підвищення рівня сформованості життєвої компетенції дошкільників.

Аналіз показників рівня розвитку вихованців дошкільного закладу, показав загальну тенденцію до прогресу у формуванні життєвої компетенції дошкільників засобами патріотичного, соціального та естетичного виховання


Термін обстеження

Всього обстежено

Рівні розвитку

н

н/с

с

в/с

в

вересень

296

52

89

124

19

12

січень

290

27

54

182

7

20

травень

304

-

6

175

63

60

Результати обстеження загального рівня розвитку вихованців дошкільного закладу свідчать про те, що колектив дошкільного закладу оптимально виконує завдання, висунуті програмою виховання та розвитку дітей та нормативними документами.

Коефіцієнт рівня підготовки дітей до навчання в школі за останні роки підвищився на 5%. Це пов’язано з удосконаленням системи методичної роботи, з підвищенням рівня знань педагогів щодо компонентів готовності дітей до шкільного життя, вмінь використовувати ефективні методи формування пізнавальної активності дошкільнят.

Навчальний рік

Кількість випускників

Рівні розвитку

н,%

н/с,%

с,%

в/с,%

в,%

2014-2015

63

0

2

60

12

20

2015-2016

83

0

1

61

17

21

2016-2017

101

0

1

57

18

24

Результати контролю та поглиблений аналіз виховного процесу висунув нові завдання перед педагогічним колективом з приводу формування життєвої компетенції старших дошкільників, які обов’язково будуть покладені в основу планування роботи на 2017-2018 навчальний рік.

На реалізацію вище зазначених завдань була спрямована робота всіх служб дошкільного закладу: методичної, психолого-корекційної, медичної та господарчої.

Одним з найважливіших завдань сучасного навчального дошкільного закладу є формування соціальної компетентності дитини, тобто розвиток свідомого ставлення дитини до себе як самостійної особистості, як члена суспільства, в яке їй належить гармонійно увійти, налагодити продуктивні стосунки з новим колом людей. ДНЗ стає посередником між дитиною та широким світом, саме у садку дитиною засвоюються соціальні вимоги і правила для нормального функціонування в соціумі, здійснюється прийняття норм співжиття в соціальній групі з одночасним збереженням власної індивідуальності. У закладі протягом 2016-2017 н.р. велась постійна систематична робота з правового виховання дошкільників на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Харчування дітей у ДНЗ№148 у 2016 2017 році здійснювалося відповідно до нормативно-правових актів: «Закон України «Про дитяче харчування», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227, лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9 - 394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь»

Упродовж року контроль за організацією харчування здійснювався завідувачем дошкільним навчальним закладом, радою з організації харчування, радою дошкільного закладу, бракеражною комісією, представниками профспілкового та батьківського комітетів, народним контролем, медичною та господарчою службою.

Організація харчування здійснювалася згідно перспективного двотижневого меню, які затверджені територіальною санітарною службою, та оприлюднені на сайті дошкільного закладу, були складені графіки постачання та обсяги завозу продуктів харчування і продовольчої сировини.

З 01.01.2017 року дошкільний навчальний заклад перейшов на самостійний бухгалтерський облік. Для організації харчування дітей були укладені договори з постачальниками: ЧП Прок-М, ЧП Ритм, ЧП Павленко, Миколаївський хлібозавод №1, фермерське господарство Владам.

Інформація про постачальників продовольчої сировини


Постачальник

Найменування продовольчої сировини

договору

ПП Павленко

Филе куряче

Договір № 100

Риба с/м хек

Договір № 101

Печінка яловича

Договір № 102

М’ясо


МПП Ритм

Крупи

Договір № 107

Риба с/м скумбрія

Договір № 108

Овочі свіжі

Договір № 110

Овочі консервовані

Договір № 111

Картопля

Договір № 103

Чай

Договір № 104

Спеції

Договір № 105

Сухофрукта

Договір № 106

Яйце куряче

Договір № 112

Часник

Договір № 109

Борошно

Договір № 114

Лимон

Договір № 113

Макаронні вироби

Договір № 115

Хлібзавод №1

Хліб (білий, житній)

Договір № 94

ПП Прок-М

Молоко 2,5%

Договір № 97

Сир кисломолочний 9%

Договір № 95

Сметана 15%

Договір № 96

Масло вершкове 72.5%

Договір № 98

Повидло

Договір № 99

Родзинки

Договір № 116

Фермерське господарство «Владам№

Фруктові та овочеві соки

Договір № Н-4/17


Аналіз заявок показав що всі вони виконані на 100%.

В дошкільному закладі харчувалось 394 дитини дошкільного віку. Загальна кількість дітей в закладі, які отримували пільгове харчування, становить – 50, з них: 23 дітей-логопатів. Батьки 27 дітей з багатодітних родин сплачували за харчування 50%.

Загальна вартість харчування у дошкільному закладі складала:Загальні

Санаторні

період

ясла

сад

ясла

сад

Вересень-грудень 2016

10.40

13.75

12.50

16.30

Січень-травень 2017

11.45

15.15

13.75

17.95


Аналіз виконання норм харчування показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому — 84%). Слід зазначити, що минулого року показник виконання був 72%. Це свідчить про незмінність якості харчування.

На 100% виконано норми з бобових, макаронних виробів, перевищена норма з круп — 118%, цукру – 102%, олії -110%. Але не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема: овочі, яйця, молочні продукти, сметана, сир кисломолочний, м'ясо .

Виконання норм харчування за основними продуктами

за 9 місяців 2016- 2017 н.р у % від денної норми


Назва продуктів

Всьго

Молоко

39

Масло вершкове

70

Сир кисломолочний

69

Сметана

60

Яйця

40

Риба

63

М'ясо

74

Масло рослинне

143

Овочі різні

76

Картопля

87

Соки

33.3

Хліб

79

Крупи, бобові

147

Цукор

90


Енергетична цінність харчування за 9 місяців 2016-2017 н.р.


Калорийність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього


1 649

1 686

1 686

1779

1737

1636

2029

1798

1792

1755


Дієвим кроком до наближення до виконання натуральних норм є організація додаткового харчування, за кошти Благодійного фонду «Катюша 148»

Протягом року було придбано кг/грн


ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Яловичина

51.9кг 4 694

51.1кг

4 848

45кг

3 861

25 кг

2 41977.5 кг

7 657

61кг

6 013

33кг

3 309

Філе куряче

75кг

4 296


50кг

3 190


60кг

3 808

Сир твердий

26.6

2 488

20 кг

1 776

17 кг

1 774

12.5кг

1 63014.2кг

1 812

13.5кг 1 555

14.5кг

1 724

Яйце куряче
300шт

347

600шт

604

Печінка яловича

40

1 163


43.8кг

1 248

47кг

1 360


Ковбасні вироби

40 кг

2 546

20 кг

1 360

40кг

2 666

20.7кг

1 38750кг

3 736

39

2 968

42кг

3 101

Лимон свіжий

27.4кг

1 745

21 кг

762
Фрукті свіжі


221кг

1 955

208кг

2 112

235кг

2 300


Сік

360л

2 404

Всього (грн)

19 336

10 701

14 851

9 09613 205

10 883

10 822


МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2014-2015 склало 68,5%, а у 2015-2016 навчальному році – 69,25%, а у 2016-2017 навчальному році – 69,25%.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2016 - 2017 навчальний рік. Захворюваність склала 398 днів, 92 випадки. Збільшилась кількість випадків захворюваності у зв’язку з хворобою на вітряну віспу, грип. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як кір, скарлатина. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.

2. Організація оздоровчих декад ( двічі на рік- весна , осінь)

3. Дотримання вимог санітарії.

4. Здійснення загартування вихованців.

5. Організація фізичного виховання.

6. Чітке дотримання режиму.

7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

8. Організація оздоровчо-профілактичної роботи з дітьми які часто та довго хворіють.

В поточному році дітей оглянули лікарі – спеціалісти. Відзначено збільшилось дітей із захворюваннями органів травлення, нервової системи та органів дихання, органів зору, це спонукає колектив до вибору нових стратегій оздоровчої роботи. На жаль, у продовж 10 років, у дошкільному закладі відсутня системне обслуговування вихованців територіальним лікарем-педіатром дитячої поліклініки №4, що негативно впливає на контроль за станом здоров’я наших вихованців.

Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. ДНЗ забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

У 2016-2017 навчальному році з метою особистісного розвитку дитини засобами зміцнення фізичного та психічного здоров'я дошкільнят та з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів та їхньої самоосвіти була проведена педрада «Виховання культури здоров’я» яка сприяла поліпшенню організації роботи з фізичного виховання протягом дня. Колективний перегляд фізкультурно–оздоровчої роботи з використанням інноваційних технологій, оздоровчої педагогіки сприяли активізації просвітницької роботи серед батьків щодо важливості відвідувань дітьми занять з фізкультури, та ранкової гімнастики. Результати тестування фізичної підготовленості дітей шести років показали:

високий рівень фізичної підготовленості мають 30,7%;

вищий за середній –42,9%;

середній –26,4%;

нижчий за середній – 0 дітей,

низький – 0 дітей

У порівнянні з 2015-2016 та 2014-2015 навчальними роками збільшилась кількість дітей з вищим за середній рівнем фізичного розвитку дітей та зникли діти з нижчим за середній рівнем. Низький рівень на протязі 2 років не був зафіксований. Це свідчить про те, що інструктори з фізичної культури, вихователі груп мають достатні знання з питання організації та проведення занять з фізичної культури та вміло використовують їх на практиці, що позитивно впливає на фізичний розвиток дітей.


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На нараді при завідувачі були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, також були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму.

17 травня 2017 року на вищому рівні було проведено показовий «День безпеки життєдіяльності». Під час тижня безпеки було проведено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму: заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо, бесіди за цими темами, сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі ігри з даної тематики, моделювання ситуації пожежної тривоги. У 2016-2017 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не зареєстровано. Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках. Робота з батьками з правового виховання охоплювала коло питань з таких тем: «Попередження дитячого травматизму – спільне завдання ДНЗ і сім`ї», «Спільна робота сім`ї та дошкільного закладу з фізичного виховання», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Розвиваючі ігри». Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків, роз’яснювальна робота щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичними працівниками.


УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом протягом 32 років здійснюється мною, завідувачем Костянтинова Ольга Олексіївна.

З метою ініціювання участі педагогів, батьків у дошкільному закладі прийняті такі форми самоуправління:

Рада дошкільного навчального закладу яка організовує виконання
рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення
матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
• батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

профспілковий комітет;

педагогічна рада;

загальні збори батьків та членів трудового колективу;

комісія з ОП;

пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача протягом поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу а саме:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

3) складання парціальних програм для здійснення освітньої діяльності;

4) складання бюджетного запиту на рік;

5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї

6) колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, життя ДНЗ висвітлюється на веб-сайті дошкільного закладу. Метою роботи веб-сайту є інформатизація батьківської громади, колег з України, залучення батьків до життя їх дітей у закладі;

7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ було 478 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

8) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. У продовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі не менше 10%.;

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, загальні батьківські збори.

 Прозорість та інформаційна відкритість нашого дошкільного закладу пронизана академічною доброчесністю.

Нами сформовані відкриті, та на наш погляд загальнодоступні інформаційні ресурси про діяльність ДНЗ. Доступ громадськості до них відбувається через веб-сайт ДНЗ, інформаційно-друковане забезпечення батьківських куточків, дошки оголошень.

Крім ознайомлення відвідувачів сайту з перемогами та радощами дошкільного закладу , ми звертаємося до громади із пропозиціями спільного вирішення існуючих проблем. Дозвольте від себе особисто та від всього колективу вклонитися небайдужим за їх соціальну та громадську позицію, за поради та допомогу.

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території – оснащенню навчально-виховного процесу.

Пропануємо вашої увазі кошторис на 2017 рік:
Нажаль кошторисом не передбачені видатки на всі потреби ДНЗ

Потреби дошкільного навчального закладу на 2017 рік

Найменування

Потреби на одну дитину на місяць

Обсяги

Місяць/рік

Підстава

Забезпечення миючими засобами

Порошок пральний

198 гр

79.2/950 кг

Санітарний регламент

Мило господарче

100 гр

40/480 кг

Санітарний регламент

Сода кальцинована

100 гр

40/480 кг

Санітарний регламент

Сода питна (для миття іграшок)

100 гр

40/480 кг

Санітарний регламент

Мило туалетне

100 гр

40/480 кг

Санітарний регламент

Миючі засоби (для підлоги)

45 гр

18/216 л

Санітарний регламент

Засоби для дезінфекції санітарних кімнат

45 гр

18/216 л

Санітарний регламент

Засоби для генерального прибирання


3 уп по 300 таблеток

Санітарний регламент

Папір туалетний


144/1 728 уп

Санітарний регламент

Серветки столові


36/432 уп

Санітарний регламент

Серветки господарчі


45/540 уп

Санітарний регламент

Порошок для для чищення і дезінфекції усіх видів посуду, ванн, раковин, кахелю


22/264 кг

Інструкція з організації харчування

Засіб для миття посуду

2.5 г на 1 л.води

29/348л

Інструкція з організації харчування

Засіб для миття вікон


10 л

Санітарний регламент

Засіб для чищення каналізаційних труб


40/480 уп

Санітарний регламент

Обслуговування комп’ютерного обладнання

Заправка картриджів, та придбання фарби для БФП

6 шт


Інструкція з ведення ділової документації

Встановлення та утримання програмного забезпечення «Парус»


2робочих місця

Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку»

Встановлення утримання програмного забезпечення «Бюджет міста»


2робочих місця

Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку»

Утримання сайту дошкільного навчального закладу


шомісячно


Утримання програмного забезпечення «Організація та облік харчування»


1 шт

Інструкція з організації харчування

Встановлення програмного забезпечення «Прозоро»Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку»

Встановлення утримання програмного забезпечення «Медок»


2робочих місця

Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку»

Профілактика та налагодження комп’ютерного обладнання

13 одиниць

щомісячно

Інструкція з ведення ділової документації

Найменування

Потреби на місяць

Обсяги

Підстава

Обслуговування технологічного обладнання

Профілактика обладнання харчоблоку

11 одиниць

2 на рік

Інструкція з організації харчування

Профілактика обладнання пральні

12 одиниць

2 на рік

Санітарний регламент

Профілактика бойлерів, кондиціонерів

42 одиниці

1 раз на рік

Санітарний регламент

Поточний ремонт електротехніки


За потребою


Встановлення актів- заключень про стан електротехніки


За потребою


Заміна ламп на світлодіодні

320 одиниць


Санітарний регламент

Утилізація світлодіодних ламп


За потребою

Санітарний регламент

Гідравлічні іспити


1 раз на рік

Припис ТЕЦ

Обслуговування вентиляції ДНЗ


1 раз на рік


Повірка теплолічільників, коректорів газу, манометрів


1 раз на рік

Припис

Обслуговування газової топочної


Протягом року

Договір

Підготовка топочної до опалювального періоду


1 раз на рік


Встановлення до облікового комутаційного апаратуАкт-вимога

Встановити пристрої конденсації реактивної складовоїАкт-вимога

Забезпечення м’яким інвентарем

Заміна простирадл


350 од

Акт списання

Заміна підодіяльників


350 од

Акт списання

Заміна наволочок


350 од

Акт списання

Заміна рушників


200 од

Акт списання

Заміна спецодягу


60 комп.

Санітарний регламент

Заміна фартухів


30 од

Санітарний регламент

Протипожежні заходи

Перезарядка вогнегасників


16 шт

Припис

Встановлення протипожежних дверей


1 шт

Припис

Встановлення протипожежної сигналізаціїПрипис

Страхування пожежної дружини


5 осіб

Припис

Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкційПрипис

Встановлення системи оповіщення СО-3Припис

Навчання пожежно-технічному мінімуму, ЦЗ


3 особи

Припис

Заміри опору ізоляції


1 раз на рік

Припис

Організація харчування

Придбання журналів бракеражу


24 шт

Інструкція з організації харчування

Поновлення посуду: тарілки


200 шт

Акт списання

Поновлення посуду: чашки


200 шт

Акт списання

Придбання морозильної камери


1 шт

Інструкція з організації харчування

Придбання філе курячого


120 кг /1440 кг

Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591

Придбання яєць курячих


950 шт /11400 шт

Придбання яловичини


50 кг /600 кг

Придбання соку (гарбузово-морквяний)


300 л / 900 л (літо)

Придбання сосисок дитячих молочних


42 кг / 504 кг

Придбання сиру твердого


30 кг / 360 кг

Придбання яблук


300 кг / 900 кг (зима)

Придбання лимонів


28 кг /84 кг (зима)

Найменування

Потреби на місяць

Обсяги

Підстава

Ведення ділової документації

Придбання паперу


36 уп по 500 л

Інструкція з ведення ділової документації

Придбання ручок/олівців


480/480

Інструкція з ведення ділової документації

Придбання файлів


2 000

Інструкція з ведення ділової документації

Придбання папок для файлів


50 шт

Придбання флеш носіїв


3 шт

Організація навчально-виховного процесу

Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: альбоми для малювання (36 аркушів)


400 шт

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509


Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: фарби


400 шт

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509


Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: пензлики


1 200

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509


Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: олівці


800 комп

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509


Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: ножиці


200 шт

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509


Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: кольоровий папір


1 200шт

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509


Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: пластилін


1200 уп

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509


Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: набори для ліплення


300 шт

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509


Іграшки: ляльки, машини


По 50 шт

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509

Іграшки сенсорні


150 шт

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509

Іграшки: конструктори


50 шт

Наказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509

Демонстраційні набориНаказ МОН України

від 11.09 2002 р. N 509

Періодичні видання


Комплект «Зразковий дошкільний заклад»

Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 

Поновлення фонду методичної літератури


За наявністю новинок

Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 

Найменування

Потреби на місяць

Обсяги

Підстава

Поточні та капітальні ремонти

Покриття підлоги спортивної залиСанітарний регламент

Ремонт комори харчоблокуДефектний акт

Ремонт системи електрозабезпеченняДефектний акт

Ремонт приточної частини вентиляціїДефектний акт

Поточний ремонт приміщень та обладнання


За потребою


Дрібний ремонт вуличних конструкційДефектний акт

Фарбування спортивного інвентарю та ігрового обладнанняДефектний акт

Ремонт дахів тіньових навісів


11 шт

Дефектний акт

Ремонт та утеплення тамбурівДефектний акт

Утеплення переходу між блоками ДНЗДефектний акт

Придбання робочого інвентарю

Придбання віників просяних


20 шт

Санітарний регламент

Придбання пластикових віників


12 шт

Санітарний регламент

Придбання дрібного матеріалу (цвяхи, шурупи тощо)


За портебою


Придбання медикаментів

Бактерицидний опромінювач


4 шт

Санітарний регламент

Скіаскопічні лінійки


1 набор

Санітарний регламент

Адреналін 0,1% - 1 мл


3 ампули


Преднизолон 1,0


3 ампули

Супрастин 0,25


20 табл

Еуфілін 24% - 1 мл


3 ампули

Корглікон 0,06% - 1 мл


2 ампули

Сальбутамол - спрей


1 флакон

Магнія сульфат 25% - 10 мл


2 ампули

Регідрон


5 шт.

Наказ МОЗ України
від 30 серпня 2005 року N 432/496

Парацетамол


10 таблеток

Активоване вугілля


20 таблеток

Гемостатична губка


2 туб.

Бинт стерильный, лейкопластир


6 шт

Розчин брильянтового зеленого, розчин йоду


По 10 флаконов

Гумові рукавички


400

Вата стерильна


0,5 кг

Нашатирний спирт


3 флаконов

Етиловий спирт 96%


100мг.

Зонд для промивання шлунка


1

Одноразові шприци 2,0


10

Одноразові шприци 10,0


10

Одноразові шприци 5,0


10

Шпатель одноразовий


400

Маска гумова лицьова, повітропровід, мішок «Амбу»


1З метою вирішення питання якісної організації функціонування та розвитку дошкільного закладу адміністрація звертається до благодійних фондів міста, спонсорів.

Завдяки допомоги Благодійного фонду «Катюша 148» поновлено спецодяг для техперсоналу, придбана постільна білизна, регулярно проводилася профілактика водонагрівачів, пральних машин, технологічного обладнання харчоблоку, заміри опору ізоляції, ремонт сантехніки, освітлення, дрібний ремонт меблів у групах, здійснено відновлення поливної системи. Завдяки турботі благодійного фонду дошкільний заклад зокрема вихованці забезпечені канцелярськими товарами та приладдями для образотворчої та ігрової діяльності. Щомісячно закуповуються миючі, чистящі та дезіфікаційні засоби, дрібний інвентар для організації робочих місць технічного персоналу ДНЗ. В зв’язку із переходом на самостійний бухгалтерський облік організовані 3 робочих місця бухгалтерів. Завдяки розумінню проблем ДНЗ Благодійним фондом робочі місця бухгалтерів оснащені комп’ютерною технікою.

Методичний кабінет поповнювався новинками методичної, педагогічної літератури, здійснено передплату на періодичні видання. Були придбані атрибути для спортивних осередків в усіх групах, оновлені атрибути для рухливих ігор, закуплена методична література. Щомісяця організовувалися слухання про використання благодійної допомоги на засіданнях батьківського комітету дошкільного закладу, інформація про використання коштів фонду розміщувалася у батьківських куточках. З 01.09.2016 по 31.05.2017 благодійним фондом надана благодійна допомога дошкільному закладу на суму 253 809 грн у вигляді товаро-матеріальних цінностей, робіт, послуг, з них 88 894 пішло на організацію додаткового харчування.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Освіта стоїть на передодні нових реформ. Завдання дошкільного закладу – опрацювання нової програми розвитку на період 2018-2022. Якість та спрямування цього документу залежить від тих пропозицій які будуть внесені всіма учасниками навчально-виховного процесу. І я, як керівник закладу, сподіваюсь на плідну, спільну працю, чекаю ваших пропозицій.

Запитайте себе – яким ви хочете бачити наш дошкільний заклад?

І вища нагорода для мене буде, якщо відповідь буде надиктована вашім серцем.

Дякую за увагу.