«Логіко-математичний розвиток використовуючи конструктор LEGO»

Математика завжди була невід»ємною складовою людської культури, вона є провідником на шляху пізнання оточуючого світу для дитини, базою для прогресу суспільства, важливою компонентою розвитку особистості.

Щоб математика не стала для малюка наукою за «сімома замками», слід якнайбільше використовувати можливості ігрової діяльності. Під час такої діяльності діти виконують безліч різних математичних та логічних операцій: лічать предмети та об’єкти, порівнюють їх за величиною та формою, групують, класифікують, оперують з множинами, будують прості умовиводи, а в процесі спілкування доводять одні факти чи спростовують інші.

Надзвичайно цікавою і пізнавальною формою роботи із сенсорного та розумового розвитку дошкільників є застосування конструктора LEGO.

Цеглинки є наочно-образними моделями тих математичних операцій, які діти проводять в ході діяльності. Конструктивні ігри засновані на дієвому розвитку, а в формуванні елементарних математичних уявлень провідним прийнято вважати практичний метод, сутність якого полягає в організації практичної діяльності дітей, спрямованої на засвоєння певних способів дій з предметами і їх замінниками.

У процесі конструювання найважливішими є здатність до точного сприйняття таких зовнішніх сил природи, як форма, розмірні і просторові відносини; здатність до узагальнення, співвіднесення предметів до певних категорій на основі виділення в них істотних властивостей і встановлення зв’язків і залежностей між ними. Це найбільш відповідає процесу математичного розвитку дошкільників.

Звичні цеглинки LEGO і знання про реальне життя допомагають дітям міркувати, робити висновки, мотивують до вільного обговорення математичних питань, сприяють розвитку дрібної моторики, просторової уяви, пам’яті, уваги, логічного мислення тощо.

Можливості використання конструктора LEGO у роботі з логіко- математичного розвитку дошкільників є надзвичайно широкими. LEGO- технологія цікава тим, що, базуючись на інтегрованих принципах, об’єднує в собі елементи гри та експериментування. Ігри з LEGO виступають засобом дослідження та орієнтації дитини в реальному світі.

Ось деякі з них:

  1. Гра « Потяги »

Мета: вчити співвідносити цифру з кількістю предметів. Розвивати наочно – дійове та образне мислення.

Завдання: дитина обирає вагончик з цифрою. Учасникам гри треба завантажити вагони кількістю цеглинок, яка відповідає цифрі.

Вагони завантажено. Потяг вирушає в дорогу.

  1. Гра « Чарівні LEGO- перетворення»

Мета :Закріпити знання про властивості геометричних фігур. Розвивати творчу уяву, асоціативне мислення.

Завдання : дорослий пропонує учасникам викласти з цеглинок конструктора прямокутник. Потім  перетворити прямокутник на квадрат. Чим квадрат відрізняється від прямокутника? На що схожі ці фігури в навколишньому світі? Скільки цеглинок потрібно ,щоб утворити прямокутник? Щоб утворити квадрат?

  1. Вправа « Ланцюжок»

Мета :закріпити назви цифр і навички лічби в прямому і зворотному порядку в межах 10. Виховувати інтерес до предмету . Розвивати увагу, зосередженість.

Завдання : дорослий пропонує розташувати цеглинки з цифрами в порядку зростання . Порахувати всі цеглинки в порядку зростання, перемішати цеглинки і по пам’яті розташувати їх в порядку спадання.

  1. Вправа «Більше чи менше»

Мета :Закріпити співвідношення цифри і числа. Навчитися порівнювати. Розвивати увагу.

Завдання :дитина отримує картку з завданням і  цеглинками викладає свою нерівність. Рахує цеглинки  і кладе на картку цеглинку з потрібним знаком.

Викладає  цифрами або записує нерівність.