Доповнення та зміни до Договору про співпрацю

 

До уваги батьків!

З 01.09.2014 р. внесено доповнення та зміни до Договору про співпрацю між батьками вихованців особами, які їх замінюють та адміністрацією ДНЗ.

 

Доповнення та зміни до Договору про співпрацю

Замінити:

Дошкільний навчальний заклад №148 в особі завідувача, який діє на підставі Законів України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-ХІІ ВС УССР, «Про дошкільну освіту» від 20.12.2001 №2905-ІІІ (2905-14), Положення про ДНЗ, затвердженого ПКМУ від 12.03.2003, та Статуту дошкільного навчального закладу, зареєстрованого Виконкомом Миколаївської міської ради від 05.11.2012 №15221050002002275, затвердженого УО Миколаївської міської ради від 26.10.2012 №622 з одного боку, та батьків або осіб, які їх замінюють, з другого боку, уклали Договір про наступне:

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ замінити:

1.3. Режим роботи дошкільного навчального закладу згідно зі Статутом, 5 днів на тиждень, з 700 до 1900, вихідні – субота та неділя.

Розділ 2. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН замінити пункти:

2.2. Забезпечити дитину якісним триразовим харчуванням в групах загального розвитку та чотирьохразовим – в групах санаторного типу.

2.3. Забезпечувати комфортні та нешкідливі умови перебування дитини у дошкільному навчальному закладі згідно Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затверджених МОЗ України наказом №678 від 01.08.2013, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за №1370/23902.

2.4. Забезпечувати, у разі потреби, роботу чергової групидля вихованців груп раннього та дошкільного віку з 700  до 800 , з 1730  до 1900.

2.6. Сприяти отриманню дитиною освітніх послуг, які надає дошкільний навчальний заклад: дотримуватись «Кодексу про шлюб та сім’ю» від 10.01.2002 №2947-ІІІ ВР України, Конвенції ООН «Про права дитини» від 20.11.1989, закону «Про охорону дитинства» ВР України від 26.04.2001 №2402-ІІІ, закону «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.10.2001, Договору про співпрацю, Правил внутрішнього розпорядку для батьків вихованців ДНЗ.

2.7. Дотримуватись закону України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 №5029-VІ ВР України, сприяти створенню в сім’ї україномовного середовища, бути особистим взірцем мовного наслідування, поваги до національної культури.

2.8. Пропагувати в сім’ї здоровий спосіб життя, не демонструвати в присутності дітей схильність до шкідливих звичок.

2.14. Відповідно до п.2 «Порядку отримання благодійних внесків від фізичних осіб», затвердженого Постановою КМУ від 04.08.2000 №1222, Положення «Про збір, використання грошової батьківської допомоги та звітність», затвердженого протоколом №1 від 27.09.2005, пролонгованого батьківськими зборами від 26.09.2013, здійснювати благодійні внески до 10 числа поточного місяця.

Пункти 2.19. і 2.20. вважати недійсними.

2.21. Своєчасно (не пізніше 8.30) приводити дитину в дошкільний навчальний заклад, не порушувати режим дошкільного навчального закладу, не пропускати заклад без поважних причин.

2.26. Під час ранкового прийому особисто передавати дитину персонально вихователеві групи, не передоручати дитину іншим особам.

2.27. Забирати дитину із ДНЗ не раніше 17.30.

2.31. Дошкільний навчальний заклад №148 має право:

Відрахувати дитину із дошкільного навчального закладу:

 • на підставі документу лікувальної установи про протипоказання щодо відвідування дошкільного навчального закладу;
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі власної заяви;
 • у разі невідвідування дошкільного навчального закладу понад один місяць без поважних причин та попереднього узгодження в письмовій формі;
 • у разі порушення терміну розрахунку за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі.

2.32. Батьки мають право:

 • на отримання якісних послуг;
 • звертатися до адміністрації у разі виникнення питань щодо надання освітніх послуг, умов утримання, оплати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі;
 • бути обраним в органи громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання освітніх послуг;
 • на збереження місця у дошкільному навчальному закладі у разі хвороби, карантину, планової відпустки батьків 75-ти календарних днів в літній оздоровчий період;
 • на отримання компетентної консультації фахівців з питань розвитку та виховання дитини;
 • на відвідування дитиною дошкільного навчального закладу в літній період перед переходом до школи (до 31 серпня);
 • бути присутніми та брати участь у навчально-виховному процесі у групі (за бажанням);
 • звертатися до органів управління освітою всіх рівнів та до суду, якщо порушено умови даної угоди.
 • захищати права дитини у відповідних державних органах та суді.

 

Розділ 3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.2. Благодійні внески вносяться до батьківського фонду дошкільного навчального закладу в порядку, встановленому батьківським комітетом дошкільного навчального закладу.

 

Розділ 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору, або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів з адміністрацією ДНЗ. У разі, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі до УО Миколаївської міської ради.