Річний план роботи дошкільного навчального закладу комбінованого типу №148 «Катруся» на 2019-2020 н.р.

                                      

  

Жовтень

 

Розділ Зміст роботи Термін Відповідає Примітка
 

І.Методична робота із кадрами

1 Підвищення педагогічної майстерності      
1.1 Проблемний семінар «Педагогіка сталого розвитку». Засідання №2 02.10 Харитонович О.І.  
1.2 Загальна консультація: «Емоційний інтелект дошкільника-шляхи розвитку» 09.10 Методист  
1.3 Педагогічний тренінг «Діти з особливими потребами- шляхи взаємодії» 16.10 Методист  
1.4 Підведення підсумків місячнику 05.10 Щепіна Л.В.  
         
2 Удосконалення професійної творчості      
2.1 Круглий стіл: «Соціально-моральна компетенція дошкільників».» 30.10 Методист  
2.2 Самоосвіта. Н. Савінова «Дитина погано поводиться – як повідомляти батькам» жовтень Педагоги  
2.3 Атестація: прийом заяв, затвердження графіку проведення атестації До 20.10 Голова АК  
2.4 Курсова перепідготовка:   Завідувач  
3 Засідання творчих груп:      
3.1 «Предметно-просторове розвивальне середовище» зас. №2 01.10 Харитонович О.І.  
3.2 «LEGO конструювання»  зас. №2 08.10 Левицька Н.М.  
3.3 Психологічний практикум «Інклюзія у дошкільному закладі» 15.10 Щепіна Л.В.  
ІІ. Вивчення стану життєдіяльності дітей 1 Рівень ЗУН вихованців жовтень Методист  
 

ІІІ. Організаційно-педагогічна

 робота

1 Робота з батьками      
1.1 Батьківській всеобуч «Конвенція ООН «Права дитини» 02.10 Методист Психолог  
1.2 Засідання батьківського комітету 31.10 Голова БК  
1.3 Консультація «У майбутнє через сталий стиль життя» 03.10 Методист  
2 Загальні заходи для дітей      
2.1 Музична розвага «Твої права, малече»

 

16.10 Музкерівник  
2.2 Спортивне свято «Посвячення у козачата»

 

21.10 Фізкерівник  
2.3 Фестиваль музичної казки «Чарівниця осінь» 24-31.10 Музкерівник  
3 Співпраця зі школою      
3.1 Відвідування уроків з фізкультури жовтень Методист  
ІV. Робота метод. кабінету 1 Оформлення матеріалів «Атестація педагогів» жовтень Методист  
V. Адміністративно-господарська робота

 

1

 

Створення розвивально-життєвого простору дитини: підготовка до зимового періоду

 

Протягом місяця Завідувач  
2 Загальні збори «Шляхи розвитку дошкільного закладу»

 

25.10 Завідувач  
3 Інструктаж: «Про пожежну безпеку» 24.10 Відп. з ОП

Завідувач

 

 

   Вересень

 

Розділ Зміст роботи Термін Відповідає Прим.
 

І. Методична робота із кадрами

1 Підвищення педагогічної майстерності      
1.1 Проблемний семінар «Педагогіка сталого розвитку». Засідання №1 04.09 Харитонович О.І.  
1.2 Консультація для вихователів раннього віку: «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу – шляхи вдосконалення роботи» 04.09 Пр. психолог  
1.3 «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку» – загальна консультація 11.09 Методист  
1.4. Комплексна оцінка розвитку дитини з особливими потребами – пед. локація. 25.09 Методист  
1.5. Місячник охорони прав неповнолітніх 5.09-5.10 Педагоги  
2 Удосконалення професійної творчості      
2.1 Самоосвіта педагогів: О.Безсонова «Форми групової взаємодії дошкільників» вересень Педагоги  
2.2 Психолого-педагогічний консиліум «Розвинена воля –як складова особистісної компетенції дошкільника» 18.09 Психолог Методист  
2.3 Атестація: створення атестаційної комісії До 09.09 Завідувач  
2.4 Курсова перепідготовка   Завідувач  
2.5 Педрада №1

1. Аналіз роботи ДНЗ за 2018-2019 н. р.

2. Аналіз результатів літньої оздоровчої кампанії.

3. Обговорення та затвердження плану роботи на 2019-2020 н. р.

4. Організація та зміст навчально-виховного процесу.

30.08 Завідувач

Старша медична сестра

Методист

 
2.6 Конкурс-огляд груп до нового навчального року 28.08 -05.09 Завідувач  
3 Засідання творчих лабораторій      
3.1 «Предметно-просторове розвивальне середовище» зас. №1 03.09 Харитонович О  
3.2 «LEGO-конструювання»  зас. №1 06.09 Левицька Н.А.  
3.3 Психологічний практикум «Інклюзія у дошкільному закладі» 17.09 Щепіна Л.В.  
ІІ. Вивчення стану життєдіяльності

дітей

1 Підготовка груп до нового навчального року 28.08 -03.09 Члени робочої групи  
2 «Вивчення рівнів розвитку психічних процесів» – комплексне 15-30.09 Психолог  
3 Соціометрія

 

вересень Психолог  
 

ІІІ. Організаційно-педагогічна

 робота

1 Робота з батьками      
1.1 Консультація: «Як навчати дитину ввічливості» вересень Педагоги  
1.2 Психологічний порадник: «Малюк іде до дитячого закладу» 03.09 Психолог  
1.3 Групові батьківські збори «Профілактика жорстокого поводження з дітьми» 25.09-

10.10

Педагоги  
1.4 Загальні батьківські збори «Завдання ДНЗ на 2019-2020 н. р.» 25.09 Завідувач  
1.5 Засідання батьківського комітету 27.09 Голова БК  
2 Загальні заходи для дітей      
2.2 «Свято 1-го вересня» 02.09 Музкерівники  
2.3 «День фізичної культури та спорту України» 13.09 Педагоги  
2.4 Розвага «Миколаїв – моя Батьківщина » 06.09 Музкерівники  
2.5 Тиждень «Увага, діти на дорозі!» вересень Педагоги  
2.6 «День здоров’я» 27.09 Фізкерівники  
3 Співпраця зі школою:

Відвідування свята «Першого дзвоника»

02.09 Методист  
ІV. Робота метод. кабінету  

1

 

Презентація методичних матеріалів методичного центру

 

 

02-07.09

 

Методист

 
V. Адміністративно-господарська робота

 

1 Створення розвивально-життєвого простору дитини:

Оснащення педагогічного процесу: підготовка приміщень до нового навчального року.

До 31.08 Завідувач Завгосп Методист  
2 Виробнича нарада: «Готовність до нового навчального року» 06.09 Завідувач  
3 Інструктажі:

«Охорона праці на робочому місці»,

«Охорона життя та здоров’я дітей».

29.08 Відповід. з ТБ  

 


Аналіз проблем та постановка цілей на 2019-2020 н. р.

Невирішені питання

2018-2019 н. р.

Аналіз проблеми Задачі на

2019-2020 н. р.

Очікуваний

результат

Проблемна

тема

Ø  виховання звички здорового способу життя;

Ø  опанування системи моральних цінностей;

 

потребує поглибленої уваги робота з соціально-морального виховання, створення інклюзивного освітнього простору Формувати соціально-моральну компетенцію дошкільників як вагому складову звички  здорового способу життя; сформованість морально-вольових

якостей, обізнаність дошкільників у

нормах і правилах поведінки, соціально-морально цінностях.

 

 

Формування у дошкільників соціально-моральної, комунікативної, креативної компетенцій,  мотивації до дій і моделей поведінки як складових фундаменту успішності дошкільника.

 

Ø  використання ігрових і проблемно-навчальних ситуацій, проектної діяльності;

Ø  формування соціального  досвіду  спілкування;

Потребує поглибленої уваги робота з впровадження проблемно-навчальних ситуацій, проектної діяльності; комунікативних технологій.

 

 Удосконалювати роботу спрямовану на збагачення соціального досвіду та мовленнєвого розвитку у процесі застосування проблемно-навчальних ситуацій та пізнавальних проектів; Сформованість мотивації до дій і моделей соціально доцільної поведінки
Ø  розвиток креативного мислення,

Ø  опанування технологіями LEGO-конструювання

Відсутність практичної трансформації теоретичних знань педагогів Розвивати креативні здібності дітей засобами конструювання; Володіння педагогами технологіями, які сприяють розвитку креативного мислення та  пізнавальної активності дошкільників